Gravesøknader i Brønnøy kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Brønnøy kommune

Graving i Brønnøy kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bronnoy.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/98
Entreprenør GRUNNPARTNER AS
Start 13.09.2021
Slutt 26.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 83/11
Skårenveien 34 -44
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.09.2021
Tittel B002 Ytre Skåren Reinvestering av nett til Holm
Byggherre
Organisasjon: Linea AS (orgnr.: 917424799)
Kontaktperson: (tlf.: 915 88 413)