Gravesøknader i Brønnøy kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Brønnøy kommune

Graving i Brønnøy kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.bronnoy.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/7 Grunnarbeider for nytt havnebygg Gravearbeid Havnegata BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 18.01.2021 09.05.2021
21/25 Bytte og tiltak HSP stolper Linea Brønnøysund Gravearbeid Kjølsøyveien GRUNNPARTNER AS 19.04.2021 25.06.2021
21/26 Signal - Fiberutbygging Trælnes. Gravearbeid Trælnes BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 09.04.2021 01.10.2021
21/27 Bytte og tiltak HSP stolper Linea Brønnøysund Bureng Gravearbeid Gnr/Bnr: 84/21 GRUNNPARTNER AS 19.04.2021 25.06.2021
21/28 Bytte og tiltak HSP stolper Linea Brønnøysund Tilrem Gravearbeid Gnr/Bnr: 108/7 GRUNNPARTNER AS 19.04.2021 25.06.2021
21/29 Bytte og tiltak HSP stolper Linea Brønnøysund Nordfjellmark Gravearbeid Gnr/Bnr: 153/4 GRUNNPARTNER AS 19.04.2021 25.06.2021
21/31 Signal - Fiberutbygging Trælnes. Gravearbeid Kalvhaugen BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 15.04.2021 01.10.2021
21/36 Signal - Fiberutbygging Trælnes. Gravearbeid Trælnes BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 21.04.2021 01.10.2021
21/37 Signal - Fiberutbygging Trælnes. Gravearbeid Trælnes BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 21.04.2021 01.10.2021
21/38 VE169 Tosdalen Nettstasjon og hsp-kabler Gravearbeid Gnr/Bnr: 203/1 GRUNNPARTNER AS 26.04.2021 25.06.2021
21/40 Polygon - Stilas i veien Gravearbeid Masterberggata, E.Olsens gate BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 22.04.2021 19.05.2021
21/41 Fiberutbygging Trælnes Gravearbeid Jarholmveien BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 26.04.2021 01.10.2021
21/42 Kabelgrøft Gårdsøyveien Gravearbeid Gårdsøyvn. BRØNNØY KOMMUNE 26.04.2021 31.05.2021
21/43 Signal - Fiberutbygging Trælnes. Gravearbeid Trælnessjøveien BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 26.04.2021 01.10.2021
21/44 Signal - Fiberutbygging Trælnes. Gravearbeid Trælnes BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 03.05.2021 01.10.2021
21/46 Signal - Fiberutbygging Trælnes. Gravearbeid Trælnes BENDIKSEN ENTREPRENØR AS 05.05.2021 01.10.2021